Blog

Nazarlık

Nazarlık

Eski bir inanışa ve rivayete göre bu simgenin göz şeklinde olmasının sebebi Karadeniz insanı renkli gözlü iken Akdeniz insanlarında renkli göze pek rastlanmaması nedeni ile yaşanmış kötü olayların sebebinin bu renkli gözlü insanların kıskançlığı ve kötü enerjisinden dolayı olduğudur. Böyle...

Şimdi Oku
Çinili Nazarlık

Çinili Nazarlık

Dünyada mistik kötü güçlere ve kem gözlere karşı korunmak amacıyla kullanılan nazarlık dediğimiz desenin tarihi ilk olarak M.Ö 3000’li yıllara dayanır. İnsanlar için o kadar güçlü bir simgedir ki Fenikelilerden Asurlara, Yunanlardan Romalılara hatta Osmanlılardan günümüzde kadar gelmiş olan bu...

Şimdi Oku
Kütahya Çinisi ile İznik Çinisi Arasındaki Fark Nedir?

Kütahya Çinisi ile İznik Çinisi Arasındaki Fark Nedir?

Çinicilik sanatı, tarihi açıdan yüzyıllardır süregelen bir geleneğin mimarisi olarak hem geçmişteki eserleri korumakta hem günümüzde de obje ve çeşitli ürünlerde kullanılmaya devam edilen bir sanattır. Bu sanat her uygarlıkta biraz daha geliştirilerek ve birtakım teknik ve sanatsal değişikliklere uğrayarak...

Şimdi Oku
Milet İşi Deseni Nedir?

Milet İşi Deseni Nedir?

Çinicilik sanatı o kadar çeşitli bir kategoridir ki her motif ve tekniğin kendine özgü bir yapılış şekli ve ismi vardır. Ortaya çıkışı çok eski zamanlara dayanan ve çok geniş bir coğrafyada süregelen Milet işi deseni de bunlardan en önemlisi olarak...

Şimdi Oku
Çini Boyama Teknikleri ve İpuçları

Çini Boyama Teknikleri ve İpuçları

Çinicilik sanatındaki en önemli aşamalardan birinin de çini boyama olmasının en büyük nedeni farklı çini boyama teknikleri geliştirilmiş olmasıdır. Özellikle eski çini ustaları kıl fırça ve samur kullanarak birbirinden farklı çini boyama teknikleri ve vuruş teknikleri ile hazırladıkları çini ürünleri...

Şimdi Oku
Çini Sanatının Tarihçesi

Çini Sanatının Tarihçesi

Vazo, sürahi, türlü kap, tabak ve kaçaklara işlenen modeller ve renklendirme işlemleriyle oluşturulan eserler, günümüzde türlü ortamların ve evlerin dekorasyonu yapılırken kullanılan eşyalar arasında yerlerini almaktadır.Çini sanatının tarihçesi Karahanlılara kadar dayanmaktadır. Karahanlılar tarafından geliştirilmiş olan çini sanatı, daha sonraki dönemlerde...

Şimdi Oku